پروژه های طراحی علائم ایمنی و تابلو:

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

● طراحی تابلو و علائم ایمنی باند دوم یزد-بافق کیلومتر 250+41 تا 400+69
● طراحی تابلو و علائم ایمنی محور مروست-ابرکوه
● طراحی تابلو و علائم ایمنی محور ندوشن ورزنه کیلومتر 000+34 تا 000+47
● طراحی تابلو و علائم ایمنی دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی پرهام
● طراحی تابلو وعلائم ایمنی دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی خورشید کویر
● طراحی تابلو و علائم ایمنی دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی ستارگان مهریز
● طراحی تابلو وعلائم ایمنی دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی شبنم شهسواری
● طراحی تابلو وعلائم ایمنی عملیات اجرایی بهسازی پل مهریز

کارفرما: دهیاری های اکرم آبادو اکرمیه و بخشداری مرکزی یزد

● طراحی علائم ایمنی عملیات اجرایی بلوار  امام حسین (ع)

کارفرما: مؤسسه کوثر یزد

● طراحی تابلو وعلائم ایمنی تقاطع غیرهمسطح ورودی مجتمع فرهنگی، تفریحی و توریستی کوثر یزد

کارفرما: شرکت پایا فولاد کویر یزد

● طراحی تابلو وعلائم ایمنی جاده قدیم ساغند- چادرملو

کارفرما: شرکت عمرانی سفیران پردیسان یزد

● طراحی علائم ایمنی دسترسی اتصال زمین پردیسان به محور یزد – تفت