پروژه های مطالعاتی و طراحی:

کارفرما: شهرداری ابرکوه

● انجام مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع غیرهمسطح ورودی شهرستان ابرکوه (تقاطع 15 دی)

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
طراحی هندسی پلان
تهیه پروفیل های طولی و مقاطع عرضی
تهیه احجام عملیات خاکی

کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

● انجام مطالعات مرحله اول و دوم جاده دسترسی آنومالی D19

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
طراحی هندسی پلان
تهیه پروفیل های طولی و مقاطع عرضی
تهیه احجام عملیات خاکی

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد


● خدمات مطالعه پل های کمربندی غربی میبد – اردکان

شامل:
برداشت اولیه،شناسایی خرابی ها ،انجام آزمایشات،ارائه طرح

● خدمات مطالعه مرحله اول و دوم پروژه های احداث و توسعه راه های روستایی در سطح استان یزد

شامل:
تهیه پلان مسیر،تهیه پروفیل های طولی و عرضی،دفترچه محاسبات وعملیات خاکی

● مطالعه و ممیزی شبکه راه های استان یزد

شامل:
برداشت و تهیه بانک اطلاعاتی از شبکه راه های استان یزد

● ارائه خدمات مطالعات و تهیه نقشه های فاز 1 و 2 تقاطع تنگ چنار با محور یزد-کرمان

شامل:
مطالعه وطراحی 0 و 1 و 2 تقاطع غیرهمسطح تنگ چنار ومسیر یزد-کرمان

● مطالعه تعمیرات اساسی و نگهداری پل های بزرگ و ابنیه فنی راه های استان

شامل:
خدمات مرمت ومقاوم سازی ابنیه فنی موجودویاایجادابنیه فنی جدید
بازدیدمحلی وبررسی دفتری عملکردابنیه موجود،مرمت وبازسازی آنها
سایرمواردمربوط به بازسازی ابنیه احداث شده
تکمیل گزارش
طرح نهایی

● مطالعه و ممیزی راه های استان با تاکید بر ارزیابی وضعیت روسازی راه ها و بررسی نقاط حادثه خیز

شامل:
مطالعه وممیزی روسازی راه ها وایجاد بانک اطلاعاتی بخشی ازمحورهای استان
مطالعه نقاط حادثه خیز راه ها(نقشه برداری ،طراحی)

● برداشت مسیر محور مهردشت به طول 8 کیلومتر

شامل:
برداشت مسیر (نقشه برداری میدانی)
طراحی دو طرح میدان همراه با زیرگذر
پروفیل کردن مسیر

● طراحی ایست بازرسی فراغه

شامل:
برداشت نقشه برداری وضعیت موجود
طراحی و اصلاح محور موجود جهت ایست بازرسی به صورت ایمنی

● طراحی تقاطع غیرهمسطح مسیر چادرملو  با مسیر یزد-طبس

شامل:
نقشه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی
تهیه پلان و اصلاح طرح تقاطع مسیر چادرملو با جاده یزد-طبس

● مطالعه و نظارت کارگاهی بر پروژه اجرای اساس و آسفالت رمپ دسترسی مجتمع خدمات رفاهی کاروانسرای پارس

شامل:
طراحی و اصلاح رمپ های ورود و خروج
نظارت بر اجرای روسازی پروژه

● مطالعه و نظارت کارگاهی بر پروژه اجرای اساس و آسفالت رمپ دسترسی مجتمع خدمات رفاهی آقای میرجلیلی (باغ ایرانی)

شامل:
طراحی و اصلاح رمپ های ورود و خروج
نظارت بر اجرای روسازی پروژه

● طراحی هندسی تقاطع مسیر کمربندی روستای بنادک سادات

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

● طراحی و اصلاح هندسی جاده یزد-خضرآباد

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

● طراحی هندسی اتصال روستاهای خویدک

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

● طراحی هندسی تقاطع نصرآباد-گلویک

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

● طراحی هندسی اتصال روستای دشتک

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده
تهیه پروفیل های طولی و مقاطع عرضی
برآورد احجام

● طراحی هندسی اتصال باند دوم مسیر مهریز-تنگ چنار به مسیر موجود

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

● طراحی و اصلاح هندسی مسیر ورودی روستای دره

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده
تهیه پروفیل های طولی و مقاطع عرضی

● طراحی هندسی تقاطع سه چاهون-بافق

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

● طراحی هندسی و بهسازی محور تامهر

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

● طراحی هندسی تقاطع بافق-سیریز

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

● طراحی هندسی اتصال مسیر روستای هرفته

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

● طراحی هندسی تقاطعات مهردشت

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

● طراحی هندسی تقاطع روستای هامانه

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان یزد


● مطالعه احداث راه روستایی بهدان واقع در شهرستان بهاباد و تقاطع آن و پیرنارکی واقع در شهرستان مهریز

شامل:
تهیه پلان مسیر
تهیه پروفیل های طولی و نیم رخ های عرضی
تهیه دفترچه محاسبات احجام عملیات خاکی
تهیه نقشه های اجرایی تقاطعات همسطع و غیرهمسطح

● ارائه خدمات مطالعات محور  راه ندوشن-ورزنه (قلعه خرگوش) و تقاطع آن

شامل:
طراحی و تهیه پلان مسیر
طراحی پل های آبرو و زیرگذر
تهیه پروفیل های طولی و نیمرخ های عرضی
تهیه دفترچه احجام

● مطالعات مرحله اول و دوم باند دوم قطعه چهارم کمربندی شرقی اردکان – میبد

شامل:
طراحی هندسی پلان
تهیه پروفیل های طولی و مقاطع عرضی
تهیه احجام عملیات خاکی

● طراحی هندسی باند دوم تنگ حوضکی-تنگ چنار

شامل:
تهیه برآورد احجام
تهیه پروفیل طولی و مقاطع عرضی

● طراحی اتصال مسیر هرات-شهربابک

شامل:
طراحی هندسی پلان
تهیه پروفیل های طولی و مقاطع عرضی
تهیه احجام عملیات خاکی

کارفرما: بخشداری مرکزی یزد

● طراحی دسترسی شهرک گلستان محمد آباد

شامل:
برداشت زمین طبیعی و تهیه نقشه توپوگرافی در محدوده مربوط
تهیه نقشه های پلان هندسی مسیر و تقاطعات
انطباق طرح های هندسی با طرح هادی
برآورد تقریبی اجرا و آزادسازی

● طراحی ایمن سازی ترافیکی بلوار  امام حسین اکرم آباد

شامل:
تهیه نقشه های طراحی ایمن سازی ترافیکی با علائم افقی و عمودی
برآورد تقریبی اجرای پروژه

● طراحی هندسی خیابان فرغون سازی روستای اکرم آباد

شامل:
تهیه نقشه های پلان هندسی مسیر و تقاطعات
انطباق طرح های هندسی با طرح هادی
برآورد تقریبی اجرا و آزاد سازی

● طراحی هندسی و ایمن سازی ترافیکی تقاطع شهید قلی پور

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

● طراحی هندسی دسترسی روستای ملاباشی

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

● طراحی ترافیکی خیابان احمدی روشن

شامل:
انجام مطالعات طراحی ترافیکی و بهسازی معابر شهید احمدی روشن واقع در تقاطع خیابان قمر بنی هاشم شمالی امتداد خیابان آذربایجان تا پارکینگ پارک بزرگ شهر

کارفرما: بخشداری مرکزی خاتم

● طراحی هندسی دسترسی روستاهای چاکری و پاکوهی

شامل:
برداشت زمین طبیعی و تهیه نقشه توپوگرافی در محدوده مربوط
تهیه نقشه های پلان هندسی مسیر و تقاطعات
برآورد تقریبی اجرا و آزاد سازی

● نقشه برداری و تهیه طرح اتصال روستای چاه ابوالفضل

شامل:
برداشت و نقشه برداری و طراحی اتصال
کنترل و پیاده سازی

● نقشه برداری و تهیه طرح میدان و تقاطع های روستای کرخنگان

شامل:
برداشت و نقشه برداری و طراحی تقاطع و میدان

کارفرما:  شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان خاتم

● برداشت و طراحی مبلمان ورودی روستای چاهک

شامل:
برداشت سطح آسفالت
برداشت میدان ورودی
طراحی مبلمان میدان ورودی (میدان ساحه)
طراحی و ساخت ماکت میدان ساحه
کنترل و پیاده سازی

● نقشه برداری و تهیه پروفیل طولی جهت دفع آبهای سطحی روستای احمد آباد شهرستان خاتم

شامل:
طراحی مسیر و میدان
برداشت و نقشه برداری و طراحی مسیر دفع آبهای سطحی
کنترل و پیاده سازی
برداشت نقشه برداری 400 متر از سه راهی تا نانوایی

● نقشه برداری و طراحی و کنترل اجرای میدان ورودی روستای سلیم آباد شهرستان خاتم

شامل:
طراحی میدان
کنترل و پیاده سازی

● نقشه برداری و طراحی میدان روستای فتح آباد شهرستان خاتم

شامل:
طراحی میدان
کنترل و پیاده سازی

● نقشه برداری اولیه و طراحی اتصال  و طرح میدان روستای اسلام آباد شهرستان خاتم

شامل:
طراحی اتصال
کنترل و پیاده سازی

● نقشه برداری اولیه و طراحی میدان به همراه کنترل و پیاده سازی روستای شهریاری علیا شهرستان خاتم

شامل:
طراحی میدان و مسیر
کنترل و پیاده سازی

● نقشه برداری و تهیه طرح دفع آبهای سطحی روستای شیخ آباد شهرستان خاتم

شامل:
برداشت کوچه و میدان و دفع آبهای سطحی
کنترل و پیاده سازی

● نقشه برداری و تهیه طرح میدان و تقاطع های روستای ولیعصر  شهرستان خاتم

شامل:
برداشت و نقشه برداری و طراحی میدان و تقاطعات
کنترل و پیاده سازی

● نقشه برداری و تهیه طرح میدان و تقاطع های روستای هاشم آباد چاهک

شامل:
برداشت و نقشه برداری و طراحی مسیر و اتصال
کنترل و پیاده سازی

● نقشه برداری و تهیه طرح دفع آبهای سطحی روستای هاشم آباد شهرستان خاتم

شامل:
کنترل خط های گریدر برای دفع آبهای سطحی (جاده هاشم آباد به سمت فتح آباد)

کارفرما: بخشداری ابرکوه

● طراحی هندسی اتصال روستای شمس آباد

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

● طراحی هندسی میدان و مسیر ورودی روستای صادق آباد

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

کارفرما: شهرداری یزد

● طراحی هندسی میدان و محور غربی اکوپارک فاز صفر و یک و دو

شامل:
برداشت نقشه برداری میدانی از منطقه (توپوگرافی و مسطحاتی)
پیاده سازی و میخکوبی طرح تایید شده

کارفرما:  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ابرکوه

● تقاطع ورودی ابرکوه

شامل:
برداشت میدانی نقشه برداری
ترسیم نقشه وضعیت موجود
طراحی پلان و تهیه پروفیل های اجرایی

کارفرما: شرکت نوین الکترود اردکان

● نقشه برداری، مطالعه و طراحی رمپ ورودی و خروجی کارخانه  الکترود گرافیتی

شامل:
برداشت توپوگرافی و پیاده کردن آکس مسیرهای اصلی
طراحی خط پروژه و ترسیم پروفیل طولی و مقاطع عرضی
طراحی و پیاده سازی رمپ ورودی و خروجی
متره و برآورد ریالی از احجام طبق فهرست بهاء

کارفرما: شرکت تعاونی توسعه پیشگامان بندر خشک کوثر

● مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای اساس و روسازی بتنی محوطه بارانداز  بندر خشک کوثر(EPC)

شامل:
طراحی روسازی بتنی از نوع GRCP
نظارت بر اجرای روند پروژه

کارفرما: معاونت مهندسی سپاه الغدیر یزد

● دهکده مقاومت بسیج یزد

شامل:
برداشت توپوگرافی مسیر و پیاده سازی آکس مسیرهای داخلی شهرک
طراحی خط پروژه و ترسیم پروفیل طولی و مقاطع عرضی به طول تقریبی 8/2 کیلومتر
طراحی و پیاده سازی رمپ ورودی و خروجی دهکده مقاومت به طول تقریبی 2 کیلومتر
جانمایی و طراحی پل‌های آبرو
متره و برآورد ریالی از احجام طبق فهرست بهاء

کارفرما:  شرکت مهندسی کاوش پژوه یزد

● بـام تفت

شامل:
برداشت زمین طبیعی در نقشه توپوگرافی به عرض حدود 70 متر از هر طرف آکس مسیر.
طراحی مسیر
تهیه نقشه های پروفیل طولی و مقاطع عرضی و احجام
متره و برآورد ریالی از احجام طبق فهرست بهاء

کارفرما: موسسه کوثر یزد


● مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع غیرهمسطح ورودی مجتمع فرهنگی،تفریحی و توریستی کوثر یزد

شامل:
مطالعه طرح اتصال تقاطع غیر همسطح مجتمع کاریزلند به محور یزد-تفت
برداشت نقشه برداری ارتفاعی و مسطحاتی وضعیت موجود با دقت 1:500
طراحی فاز اول و گرفتن تاییدیه از کمیته فنی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
طراحی فاز دوم شامل پیاده سازی مسیرها و اتصالات، تهیه پروفیل های طولی و عرضی
برآورد احجام عملیات خاکی به همراه برآورد ریالی پروژه
طراحی سازه ای پروژه شامل:
پل زیرگذر به دهانه 12 متری
طراحی معماری و مبلمان پروژه

کارفرما: شرکت پایا فولاد کویر یزد

● مطالعات مرحله اول و دوم احیای جاده قدیم ساغند-چادرملو

شامل:
مطالعات مرحله اول راه دسترسی محور ساغند- چادرملو (جاده قدیم ساغند)
برداشت نقشه برداری از منطقه به مقیاس 1:1000
طراحی فاز یک شامل 22 کیلومتر مسیر مستقیم و 8 کیلومتر در دو تقاطع همسطح و غیرهمسطح (اتصال به محور اردکان – طبس و راه دسترسی جاده انرژی اتمی)

کارفرما: شخصی


● طراحی های دسترسی مجتمع های خدماتی، رفاهی و تفریحی و معادن از جمله:

– مجتمع خدماتی رفاهی جاده اسفندآباد
– دسترسی زمین واقع در رباط پشت بادام به جاده یزد-طبس
– مجتمع خدماتی رفاهی جاده هرات-شهربابک با محوریت جایگاه سوخت
– دسترسی شهرک صنعتی یزد به جاده فولاد
– مجتمع گردشگری پردیسان (سیمرغ)
– مجتمع تفریحی جاده دربید
– دسترسی معدن آلومینیوم شهرستان میبد
– دسترسی معدن بوکسیت دشت ده غربی
– مجتمع خدماتی رفاهی جاده بافق-سیریز
– مطالعات مرحله اول و دوم طرح ایمن سازی مجتمع خدمات رفاهی سازمان خیریه حضرت ابوالفضل محور انار-مهریز
– انجام مطالعات مرحله اول و دوم مسیر کنارگذر جاده تفت به یزد حدفاصل روستای مبارکه تا چم
– انجام طراحی مرحله دوم دسترسی اتصال زمین پردیسان به محور یزد – تفت