بهسازی راهها

ردیف عنوان پروژه کارفرما سال
1
خدمات نظارت و کنترل کیفیت بر ساختار و فرآیندهای فنی و اجرایی پروژه های در حال اجرای اداره کل
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
1400
2
خرید خدمات مطالعه و ممیزی شبکه راههای سطح استان
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
1399
3
خدمات نظارت و کنترل کیفیت بر ساختار و فرآیندهای فنی و اجرایی پروژه های اداره کل
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
1399
4
مطالعه و ممیزی شبکه راههای استان
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
1398
5
مطالعه و ممیزی راه های استان با تاکید بر ارزیابی وضعیت روسازی راه ها و بررسی نقاط حادثه خیز
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
1397
© تمامی حقوق این سایت متعلق به مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فلات می باشد