چرا مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان؟

تیم با تجربه فنی

• وجود نیروهای متخصص در حوزه طراحی و اجرا

• پاسخگویی فنی به تیم کارفرما

• توانمندی و تجربه در ارائه خدمات مناسب حوزه راهسازی، راهداری، آب، محیط زیست و ساختمان

• توجه به تحقیق و توسعه در زمینه های عمرانی

ساختار مدیریتی مناسب

• استقرار سیستم الکترونیکی  مکاتبات اداری

• استقرار سیستم مدیریت و کنترل پروژه

• توجه به ساختار اداری و رعایت چارچوبهای قانونی

سرمایه انسانی

• توجه به نیروهای جوان، خلاق و با دانش

• توجه به آموزش تخصصی و عمومی پرسنل

• پرداخت حقوق و دستمزد ماهیانه پرسنل

نظام ارتباطات و اطلاع رسانی

• استقرار نظام مدیریت دانش

• اطلاع بروز از قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل ها

• بهره مندی مناسب از فضای مجازی و رسانه های مرتبط عمرانی

فراگیتی، فعال در حوزه علم، فناوری، دانش بنیان
0
نظارت
0
مطالعات
0
ایمنی

کارفرمایان

اخبار

شرکت مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فلات: یزد،میدان شهدای محراب،خیابان 15 خرداد، ساختمان ولیعصر، طبقه 7   کدپستی: 8916813665   تلفن:03591097283

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فلات می باشد