اعضای هیئت مدیره

حمیدرضا امیری

مدیرعامل

علی اکبر زارع بیدکی

رئیس هیئت مدیره

حمید باغستانی

عضو هیئت مدیره

 
 
“هدف ما از تاسیس شرکت فراگیتی اندیشان تبدیل آرزوهای مردم و مشتریان به واقعیت های ملموس است. ما برای وصل کردن آمدیم و قصد داریم در ادامه ماموریت 20 ساله‌مان هر روز طرحی نو در اندازیم. در این مسیر خدمت به توسعه زیر ساخت‌های کشور به خصوص در مناطق محروم را وظیفه ذاتی خود می دانیم و از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم شد.”
 
 
حمیدرضا امیری
مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به مهندسین مشاور فراگیتی اندیشان فلات می باشد